top of page

Group

Public·7 members

Nota De Evaluare Onorariu Expertiza Contabila


Nota de evaluare onorariu expertiza contabila
Expertiza contabila este o activitate profesionala care consta in examinarea si verificarea situatiilor financiare, a operatiunilor contabile si a altor documente cu caracter economic, in scopul exprimarii unei opinii sau a furnizarii unor informatii utile pentru solutionarea unor litigii, stabilirea unor drepturi sau obligatii, evaluarea unor activitati sau patrimonii, etc. Expertiza contabila poate fi solicitata de catre instantele judecatoresti, organele de urmarire penala, autoritatile administrative, persoanele juridice sau fizice interesate.


Onorariul expertizei contabile este suma de bani pe care o primeste expertul contabil pentru serviciile prestate. Onorariul se stabileste in functie de complexitatea si durata expertizei, de volumul si dificultatea lucrarilor efectuate, de gradul de specializare al expertului, de cheltuielile ocazionate de expertiza, etc. Onorariul poate fi negociat intre expert si partea solicitanta, sau poate fi stabilit de catre instanta sau autoritatea care dispune expertiza.


DOWNLOAD: https://quagicafu.blogspot.com/?hu=2w4gOd


Nota de evaluare onorariu expertiza contabila este documentul prin care expertul contabil isi justifica si fundamenteaza onorariul solicitat pentru efectuarea expertizei. Nota de evaluare trebuie sa contina urmatoarele elemente: • Datele de identificare ale expertului contabil (nume, prenume, cod fiscal, numar de inregistrare la CECCAR, adresa, telefon, email, etc.) • Datele de identificare ale partii solicitante (nume, prenume sau denumire, cod fiscal sau CNP, adresa, telefon, email, etc.) • Obiectul si scopul expertizei contabile (ce anume se urmareste prin efectuarea expertizei) • Punctele nelamurite care trebuie elucidate prin expertiza (ce aspecte trebuie clarificate sau verificate prin examinarea documentelor si situatiilor financiare) • Perioada supusa expertizei (intervalul de timp pentru care se efectueaza analiza si verificarea documentelor si situatiilor financiare) • Metodologia si criteriile utilizate pentru efectuarea expertizei (ce norme, standarde, principii si reguli se aplica pentru realizarea expertizei) • Lucrarile efectuate in cadrul expertizei (ce activitati si operatii a presupus realizarea expertizei) • Durata estimata a expertizei (cate ore sau zile sunt necesare pentru finalizarea expertizei) • Tariful orar sau zilnic al expertului contabil (cat costa o ora sau o zi de munca a expertului) • Onorariul total al expertizei (produsul dintre durata estimata si tariful orar sau zilnic al expertului) • Cheltuielile ocazionate de expertiza (deplasari, cazare, consumabile, taxe, etc.) • Totalul general al onorariului (suma dintre onorariul total al expertizei si cheltuielile ocazionate de expertiza) • Data intocmirii notei de evaluare • Semnatura si stampila expertului contabil
Nota de evaluare onorariu expertiza contabila trebuie sa fie intocmita cu claritate, corectitudine si obiectivitate, respectand normele legale si profesionale in vigoare. Nota de evaluare trebuie sa fie prezentata partii solicitante sau instantei sau autoritatii care dispune expertiza, inainte de inceperea efectiva a expertizei, pentru a fi aprobata si acceptata. Nota de evaluare poate fi modificata ulterior, daca apar elemente noi care influenteaza onorariul expertizei.


Pentru mai multe informatii despre nota de evaluare onorariu expertiza contabila, puteti consulta urmatoarele surse: • [Ce este si cum se calculeaza nota de evaluare onorariu expertiza contabila] • [Nota de fundamentare a onorariului de expertiza si deviz] • [Procedura Plata Onorarii Experti]


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page